zamówienie na:

Budowa instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-74
wartość: 32 983 924,31
termin składania ofert: 20 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła Firma: Konsorcjum firm UAB ,,Axis Technologies" Kalautuvos 45A, LT-47190 Kaunas, Lithuania & Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna, Zasutowo, ul. Kwiatowa 11, 62-330 Nekla 
Ogłoszenie (5503kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (8055kB) pdf
Opis wymagań Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy (4429kB) pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 2 do SIWZ i Umowy (2412kB) pdf
Formularz oferty Załącznik nr 3 do SIWZ (953kB) pdf
Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ (4172kB) pdf
Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik nr 5 do SIWZ i 3 do Umowy (232kB) pdf
Wymagania BHP dla Wykonawców Załącznik nr 6 do SIWZ i 5 do Umowy (5627kB) pdf
Wymagania w zakresie gospodarowania odpadami Załącznik nr 7 do SIWZ i 6 do Umowy (1347kB) pdf
Decyzja RDOŚ Załącznik nr 8 do SIWZ (4764kB) pdf
Klauzula informacyjna stosowania przepisów RODO przez PEC Suwałki Sp. z o.o. Załącznik nr 9 do SIWZ i Umowy (537kB) pdf
Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SIWZ (754kB) pdf
Odpowiedź na zapytania II (3480kB) pdf Załącznik nr 1 do odpowiedzi (451kB) rar
Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja SIWZ III (1144kB) pdf
Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SIWZ IV (1614kB) pdf
Odpowiedź na zapytania V (2014kB) pdf
Odpowiedź na zapytania VI (1494kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie VII (299kB) pdf
Odpowiedź na zapytania VIII (330kB) pdf
Odpowiedź na zapytania IX (743kB) pdf
Odpowiedź na zapytania X (556kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (785kB) pdf
Sprostowanie do ogłoszenia (2787kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (749kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Śmiejkowska
Opublikował: Marlena Dąbrowska (10 października 2018, 14:57:16)

Ostatnia zmiana: Irena Krzesicka (2 stycznia 2019, 08:59:08)
Zmieniono: dodano ,,Wynik postępowania"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2063