zamówienie na:

Świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów i/lub władz spółki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-61
wartość: 64 820,00
termin składania ofert: 5 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia Cz. I - świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów - wybrano ofertę, którą złożyła firma: ,,COMPENSA" TU S.A Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa