zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-47
wartość: 9 587 600,00 zł
termin składania ofert: 20 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: ,,KREX" Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski