zamówienie na:

Dostawa rur i elementów preizolowanych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-07
wartość: 130 970,49
termin składania ofert: 12 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o., 66-300 Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4