zamówienie na:

Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym i ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych Przedsiębiorstwa Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-51
wartość: 596 408,00
termin składania ofert: 20 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A 15-402 Białystok, ul. Marjańskiego 3