zamówienie na:

Rozbudowa instalacji odpylania spalin dla kotła WR25 Nr 2 oraz dla kotła WR25 Nr 3 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

zamawiający: Przedsiębiortwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-74
wartość: 4.419.000,00
termin składania ofert: 19 października 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: ECOSERV Sp. z o.o. ul. Kielecka 3i, 26-200 Nieświń 
Ogłoszenie o przetargu (258kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (2807kB) pdf
Formularz oferty (290kB) pdf
Umowa - projekt (3532kB) pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy (827kB) pdf
Harmonogram Rzeczowo-finansowy (140kB) pdf
Wykaz podwykonawców (63kB) pdf
Mapa terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia (1203kB) plik
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (323kB) pdf
MPZP dla terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia (8192kB) pdf
Uchwała NR XII/159/2019 RM + załączniki (5457kB) pdf
Uchwała NR XXXIV/456/2021 RM + załączniki (112kB) pdf
Dokumentacja geologiczna - karty otworu geotechnicznego (137kB) pdf
Dokumentacja geologiczna - przekroje geologiczne (471kB) pdf
Dokumentacja geologiczna - raport z badań (877kB) pdf
Dokumentacja i zdjęcia układów odpylania K2 i K3 - rysunki układu odpylania spalin (1175kB) pdf
Dokumentacja i zdjęcia układów odpylania K2 i K3 - widok układu odpylania spalin (675kB) pdf
Zdjęcia istniejących układów odpylania spalin (776kB) pdf
Dokumentacja geologiczna - mapa dokumentacyjna (86kB) pdf
Modyfikacja SWZ (3835kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (656kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (2) (354kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (3) i modyfikacja SWZ (8192kB) pdf
Karta charakterystyki wentylatora wyciągowego (259kB) pdf
Wymiary MOSu (668kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania ws umowy (1113kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (5) (592kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (224kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (361kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (311kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Śmiejkowska
Opublikował: Irena Krzesicka (20 września 2021, 11:36:58)

Ostatnia zmiana: Marlena Dąbrowska (12 listopada 2021, 09:18:32)
Zmieniono: Dodano "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2414