Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów i/lub władz PEC w Suwałkach Sp. z o.o. D&O

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-57-58
wartość: 51 928,00
termin składania ofert: 15 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy Cz. I - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

zamówienie na:

Rozbudowa instalacji odpylania spalin dla kotła WR25 Nr 2 oraz dla kotła WR25 Nr 3 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach Sp. z o.o.

zamawiający: Przedsiębiortwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-74
wartość: 4.419.000,00
termin składania ofert: 19 października 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: ECOSERV Sp. z o.o. ul. Kielecka 3i, 26-200 Nieświń 

zamówienie na:

Wykonanie rocznego badania kontrolnego (AST) oraz pomiary emisji metali w spalinach

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-50
wartość: 19.400,00
termin składania ofert: 25 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 44-190 Kraków 

zamówienie na:

Dostawa oleju napędowego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-47
wartość: 394.663,50
termin składania ofert: 29 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Sp. j. Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk 

zamówienie na:

Dostawa węgla kamiennego

zamawiający: Przedsiębiortwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-44
wartość: 15 840 000,00 zł
termin składania ofert: 14 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy ,,KTK Polska" Sp. z o.o. ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa rur i elementów preizolowanych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-07A
wartość: 352.128,85
termin składania ofert: 8 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: Zakład Produkcyjno Usługowy MIĘDZYRZECZ Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz 

zamówienie na:

Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym i ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych Przedsiębiorstwa Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-51
wartość: 596 408,00
termin składania ofert: 20 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A 15-402 Białystok, ul. Marjańskiego 3 

zamówienie na:

Dostawa liczników ciepła

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-29
wartość: Zadanie I - 93.328,00 Zadanie II - 79.021,95
termin składania ofert: 2 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: Zadanie I - Landis+Gyr Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa Zadanie II - DIEHL METERING Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów 

zamówienie na:

Dostawa elementów automatyki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-27
wartość: 138.563,00
termin składania ofert: 12 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa wymienników ciepła typu JAD

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-03A
wartość: 59.228,00
termin składania ofert: 5 marca 2021  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy OL-TERM Rudziński, Trusielewicz Spółka Jawna, 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 5  

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem odżużlaczy zgrzebłowych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-22
wartość: 96.700,00
termin składania ofert: 5 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: ECOSERV Sp. z o.o. Nieświn, ul. Kielecka 3h, 26-200 Końskie 

zamówienie na:

Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-18
wartość: 70 649,00
termin składania ofert: 15 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy ,,OL-TERM" Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna, 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 5 

zamówienie na:

Dostawa rur i elementów preizolowanych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-07
wartość: 130 970,49
termin składania ofert: 12 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o., 66-300 Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4 

zamówienie na:

Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z rur stalowych podwójnych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-60
wartość: 468.544,80
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyło konsorcjum: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Ciepłosan P. Michaluk ul. Łokietka 31, 16-400 Suwałki oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe Preizol ul. Leśna 23, 16-400 Suwałki 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)