Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

Budowa sieci ciepłowniczej wysokoaparmetrowej preizolowanej z rur stalowych podwójnych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-76
wartość: 1.153.740,00
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: CIEPŁOSAN Piotr Michaluk ul. Łokietka 31, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Dostawa regulatorów instalacji grzewczych i ciepłowniczych wraz z akcesoriami

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-88
wartość: 119 054,00
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa 02-180 Warszawa, Al. Krakowska 197 

zamówienie na:

Dostawa liczników ciepła

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-83
wartość: 11 476,00
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: ,,AGROTIM" mgr inż. Waldemar Kowallik, 19-300 Ełk, ul. Wyszyńskiego 10 

zamówienie na:

Dostawa elementów automatyki oraz presostatów

zamawiający: Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-85
wartość: Zadanie I - 29 461,00; Zadanie II - 1 919,50
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: OLTERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna, 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 5 

zamówienie na:

Dostawa zaworów antyskażeniowych, zaworów bezpieczeństwa, reduktorów ciśnienia oraz filtrów siatkowych gwintowanych i kołnierzowych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-84
wartość: 7 429,20
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o. o. informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę zaworów antyskażeniowych, zaworów bezpieczeństwa, reduktorów ciśnienia oraz filtrów siatkowych gwintowanych i kołnierzowych” prowadzonym w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień”, wybrało do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 1) ,,WAMAR” Sp.J. Cwalina, Świderski Ul. Składowa 10, 15-399 Białystok Ilość punktów – 100,00  

zamówienie na:

Dostawa wymienników ciepła typu JAD

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-78
wartość: 21 570,00
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: ,,ARTPOL" Koc, Szymański Sp.J 80-415 Gdańsk, ul. Górnicza 18 

zamówienie na:

Wykonanie prac projektowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-57
wartość: 759.780,00
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Usługi Projektowo-Techniczne Artur Jarmołowicz ul. Klonowa 34, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Dostawa rur i elementów preizolowanych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-72
wartość: 465 565,39
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz  

zamówienie na:

Dostawa przeponowych naczyń wzbiorczych oraz zasobników ciepłej wody użytkowej

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-77
wartość: 16 392,00
termin składania ofert: 27 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złozyła firma: ,,AMCO' Sp. z o.o. 10-683 Olsztyn, ul. Augustowska 7 

zamówienie na:

Budowa instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-74
wartość: 32 983 924,31
termin składania ofert: 20 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła Firma: Konsorcjum firm UAB ,,Axis Technologies" Kalautuvos 45A, LT-47190 Kaunas, Lithuania & Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna, Zasutowo, ul. Kwiatowa 11, 62-330 Nekla 

zamówienie na:

Dostawa złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-73
wartość: 31 010,00
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: RADPOL Spółka Akcyjna 77-300 Człuchów, ul. Batorego 14 

zamówienie na:

Termomodernizację sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - 1 odcinek

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-71
wartość: 527590,48
termin składania ofert: 20 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe PREIZOL ul. Leśna 23, 16-400 Suwałki  

zamówienie na:

Roboty polegające na załadunku, wywozie i utylizacji odpadu tj. pociętych odcinków rur stalowych o długości ok. 5m otulonych wełną mineralną

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-70A
wartość: 1.780,00
termin składania ofert: 10 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: SORTZŁOM Władysława Jabłońska ul. Przytorowa 2, 19-500 Gołdap 

zamówienie na:

Termomodernizację sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - 3 odcinki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-47B
wartość: 1.902.128,00
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe PREIZOL ul. Leśna 23, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Wykonanie rocznego badania kontrolnego (AST) oraz pomiary metali w spalinach

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-51
wartość: 14.800,00
termin składania ofert: 23 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych podczas przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu)

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-68
wartość: 43.100,00
termin składania ofert: 6 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Koszyk ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Rozbiórkę i odbudowę chodników i parkingów wraz z odtworzeniem terenów zielonych związaną z przebudową sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu)

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-69
wartość: 202.950,00
termin składania ofert: 6 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HENTAR" Henryk Taraszkiewicz ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Zapiaszczanie kanałów Miksokretem

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-66
wartość: 4.500,00
termin składania ofert: 5 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane LEWKOWICZ Andrzej Lewkowicz ul. Północna 40, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Realizację usług sprzętowo-transportowych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-67
wartość: 307.350,00
termin składania ofert: 5 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Usługi Transportowe Prace Ziemne Krzysztof Taraszkiewicz ul. Andersa 1/4, 16-400 Suwałki 

zamówienie na:

Dostawę rur i elementów preizolowanych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-44
wartość: 145.732,64
termin składania ofert: 25 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »