Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa wymienników ciepła typu JAD

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-03
wartość: -
termin składania ofert: 11 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, iż przetarg nieograniczony na ,,dostawę wymienników ciepła typu JAD” prowadzony w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień” na podstawie pkt. 5.9 tego Regulaminu – został unieważniony. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)