PKD


35.30 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
            klimatyzacyjnych;
35.11 – Wytwarzanie energii elektrycznej;
35.14 – Handel energią elektryczną;
42.21 – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
43.22 – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
            i klimatyzacyjnych;
43.39 – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
49.41 – Transport drogowy towarów.

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (1 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (7 marca 2018, 06:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2670