Majątek na dzień 31.12,2019r

Majątek trwały - 108.555.345,50

Grunty - 2.936.342,96
Budynki i budowle - 60.997.306,42
Pozostałe rzeczowe środki trwałe - 24.074.914,91
Pozostały majątek trwały - 20.546.781,21

Majątek obrotowy - 49.175.062,79

Razem wartość księgowa - 157.730.408,29

metryczka


Wytworzył: Marzena Czernicka (25 czerwca 2020)
Opublikował: Ewa Murawko (25 czerwca 2020, 08:42:46)

Ostatnia zmiana: Ewa Murawko (25 czerwca 2020, 09:04:06)
Zmieniono: Majątek za 2019 rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 778