Majątek na dzień 31.12.2020 rok

MAJĄTEK TRWAŁY  123 211 229,24
 
Grunty     2 936 342,96   
Budynki i budowle   74 600 575,05   
Pozostałe rzeczowe środki trwałe      41 859 429,53   
Pozostały majątek trwały             3 814 881,70       


MAJĄTEK OBROTOWY   28 378 696,61     


Razem wartość księgowa     151 589 925,85

metryczka


Wytworzył: Marzena Czernicka (28 maja 2021)
Opublikował: Beata Łabacz (28 maja 2021, 11:46:55)

Ostatnia zmiana: Beata Łabacz (28 maja 2021, 12:10:40)
Zmieniono: zmiana formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 420