Majątek na dzień 31.12.2016 rok


I. MAJĄTEK TRWAŁY                                            72 788 973,87  
w tym:
1. Grunty                                         2 687 838,37 
2.  Budynki i budowle                      42 940 178,27  
3. Pozostałe rzeczowe środki trwałe   21 524 035,03  
4. Pozostały majątek trwały               5 636 922,20  
 
II.  MAJĄTEK OBROTOWY                                  32 346 280,56  

Razem wartość księgowa                                 105 135 254,43

metryczka


Wytworzył: Teresa Kamińska (29 czerwca 2017)
Opublikował: Beata Łabacz (17 kwietnia 2018, 10:32:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427