Majątek na dzień 31.12.2017 rok

MAJĄTEK TRWAŁY                              70 772 697,69  

Grunty                                                 2 936 342,96

Budynki i budowle                               43 077 401,89
 
Pozostałe rzeczowe środki trwałe           18 173 896,65
 
Pozostały majątek trwały                       6 585 056,19  

 
MAJĄTEK OBROTOWY                                 30 015 814,10  

Razem wartość księgowa                         100 788 511,79

metryczka


Wytworzył: Marzena Czernicka (11 czerwca 2018)
Opublikował: Beata Łabacz (11 czerwca 2018, 13:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506