zamówienie na:

Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-03
wartość: 35.790,00
termin składania ofert: 2 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma: Firma OL-TERM Rudziński, Trusielewicz Spółka Jawna ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn  
Ogłoszenie (527kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja ilościowa, Wymagania techniczne, Formularz oferty, Wzór umowy SIWZ, Załączniki nr 1, 2, 3, 4 (6108kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (327kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Śmiejkowska
Opublikował: Marlena Dąbrowska (14 lutego 2020, 14:48:27)

Ostatnia zmiana: Marlena Dąbrowska (10 marca 2020, 13:12:52)
Zmieniono: Dodano "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507