zamówienie na:

Dostawa otulin

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-44
wartość: Zadanie I - 20 984,80, Zadanie II - 11 207,10
termin składania ofert: 14 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca: WAMAR Sp. Jawna Świderski Cwalina 15-399 Białystok, ul. Składowa 10