zamówienie na:

Dostawa liczników ciepła

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-18
wartość: Zadanie I - 30 433,00 zł, Zadanie II - 50 180,00 zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia Zadanie I, Zadanie II, wybrano ofertę, którą złożyła firma: ,,KAMSTRUP" Sp. z o.o., ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa