zamówienie na:

Odbudowa chodników i parkingów z kostek brukowych betonowych, płytek chodnikowych i trylinki oraz obrzeży i krawężników betonowych lub kamiennych po budowie i modernizacji sieci cieplnych wraz z odtworzeniem terenów zielonych

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-27
wartość: 425 500,00 zł
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca: ,,MAT-BUD" Mateusz Bobrowski, 26-400 Suwałki, ul. Kościuszki 57/3