zamówienie na:

Wykonanie prac projektowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-59
wartość: 552.290,00
termin składania ofert: 14 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła firma: Usługi Projektowo-Techniczne Artur Jarmołowicz ul. Klonowa 34, 16-400 Suwałki 
Ogłoszenie (457kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (3269kB) pdf
Formularz oferty, specyfikacja ilościowa Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ (629kB) pdf
Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ (3663kB) pdf
Wykaz materiałów, Wzór wykazu prac projektowych, Wytyczne do projektowania Załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ (766kB) pdf
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ (1657kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (336kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (362kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Śmiejkowska
Opublikował: Marlena Dąbrowska (4 grudnia 2020, 10:01:27)

Ostatnia zmiana: Marlena Dąbrowska (17 grudnia 2020, 11:19:45)
Zmieniono: Dodano "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556