zamówienie na:

Świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów i/lub władz PEC w Suwałkach Sp. z o.o. D&O

zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-57-58
wartość: 51 928,00
termin składania ofert: 15 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy Cz. I - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa