Majątek Spółki na 31.12.2021r.

MAJĄTEK NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

  MAJĄTEK TRWAŁY                            119 724 027,99  
  Grunty                                                 2 936 342,96 
  Budynki i budowle                                 76 399 979,69  
  Pozostałe rzeczowe środki trwałe             36 880 623,98  
  Pozostały majątek trwały                         3 507 081,36  

 

  MAJĄTEK OBROTOWY                                51 260 226,46  


  Razem wartość księgowa                      170 984 254,45

metryczka


Wytworzył: Marzena Czernicka (6 maja 2022)
Opublikował: Ewa Murawko (6 maja 2022, 09:18:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527