Majątek spółki

Majątek spółki

Majątek Spółki na 31.12.2021r.

MAJĄTEK NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK   MAJĄTEK [...]

Majątek na dzień 31.12.2020 rok

MAJĄTEK TRWAŁY  123 211 229,24  Grunty     2 936 342,96    Budynki i budowle   74 600 575,05    Pozostałe rzeczowe środki [...]

Majątek na dzień 31.12,2019r

Majątek trwały - 108.555.345,50Grunty - 2.936.342,96Budynki i budowle - 60.997.306,42Pozostałe rzeczowe środki trwałe - 24.074.914,91Pozostały majątek trwały - 20.546.781,21Majątek obrotowy - 49.175.062,79Razem wartość księgowa - [...]

Majątek na dzień 31.12.2018 rok

MAJĄTEK NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK   MAJĄTEK TRWAŁY                           [...]

Majątek na dzień 31.12.2017 rok

MAJĄTEK TRWAŁY                              70 772 697,69   [...]

metryczka