Dofinansowane projekty

Dofinansowane projekty

UMOWA O DOFINANSOWANIE Nr POIS.01.01.01-00-0025/17

Budowa instalacji spalania biomasy w PEC w Suwałkach w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś [...]

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR POIS.01.05.00-00-0004/18-00

Projektu “Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła i chłodu, os priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. [...]

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR POIS.01.05.00-00-0011/17-00

Projektu „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła „ nr POIS.01.05.00-00-0011/17 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś [...]

metryczka