Obsługa interesantów

Odbiorcy ciepła i potencjalni odbiorcy ciepła są obsługiwani przez pracowników
Biura Obsługi Klienta w czwartki w godz. 7.00 - 17.00, w pozostałe dni tygodnia
w godz. 7.00 - 15.00 

W Biurze Obsługi Klienta są załatwiane sprawy związane:
- ze składaniem wniosków o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
- z wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej
- z fakturowaniem  sprzedaży ciepła
- z podpisaniem i realizacją umowy przyłączeniowej
- z podpisaniem i realizacją umowy sprzedaży ciepła
 
Powyższe sprawy można zgłaszać:
- osobiście w Biurze przy ul. Przemysłowej 6A lub tel. 87 562 99 51
- pisemnie na adres spółki
- drogą elektroniczną na adres bok@pec.suwalki.pl
           
Nieprawidłowości w dostawie ciepła można zgłaszać:
- w godz. 7.oo-15.oo w Zakładzie Dystrybucji Ciepła : tel. 87 567 20 79
  (dla rejonu północnego miasta); tel. 87 566 5793 (dla rejonu centrum miasta)
- w godz. 15.oo-7.oo i w dni wolne od pracy w Pogotowiu Ciepłowniczym tel. 993
  lub 87 565 13 94.

Pozostali interesanci mogą zgłaszać sprawy w sekretariacie spółki osobiście lub:
- pod nr tel. 87 562 99 94,
- faxem 87 562 99 90
- tradycyjną pocztą
- pocztą elektroniczną pec@pec.suwalki.pl

Sprawa po przyjęciu jest kierowana do prezesa lub dyrektora, a następnie do odpowiedniej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej. Każda zgłoszona sprawa rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Klient jest informowany o terminie załatwienia sprawy lub przedłużeniu terminu, jeśli sprawa wymaga wyjaśnienia dodatkowych okoliczności.

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (12 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (12 marca 2018, 12:47:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603