Udostępnianie informacji

Informacja publiczna jest udostępniana zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, bez wykazania interesu
    prawnego lub faktycznego.

2. Prawo dostępu do informacji obejmuje uprawnienia do:
a) uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej,
b) wglądu do dokumentów firmowych.
 
3. Uzyskanie informacji przetworzonej, wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem,
    do jakich celów informacja będzie wykorzystana (interes publiczny).

4. Dostęp do informacji publicznej odbywa się poprzez:
a) Biuletyn Informacji Publicznej,
b) na wniosek osoby zainteresowanej w formie: przeglądania informacji w przedsiębiorstwie
    lub otrzymania informacji pocztą elektroniczną lub zwykłą pod wskazany adres.

5. Osoba zainteresowana może przekazać wniosek o informację publiczną  pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pec.suwalki.pl lub e.murawko@pec.suwalki.pl  lub pocztą tradycyjną. 
  
6. Na wniosek nie są udostępniane informacje, które:
    - są opublikowane w BIP,
    - są ogólnodostępne np. w  KRS, Monitorze Polskim, itp.

7. Nie udostępnia się informacji publicznych:
a) objętych ochroną informacji niejawnych,
b) naruszających ochronę prywatności osoby fizycznej, w szczególności jej danych
    osobowych
c) stanowiących tajemnicę handlową Spółki.

8. O odmowie dostępu do informacji publicznej informuje się wnioskodawcę, podając
    podstawę prawną odmowy.

metryczka


Wytworzył: Ewa Murawko (13 marca 2018)
Opublikował: Ewa Murawko (13 marca 2018, 06:58:01)

Ostatnia zmiana: Ewa Murawko (22 marca 2022, 12:14:34)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2000