rok 2021

rok 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

Informacje zawarte w protokole podlegają ochronie na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.Zakres wyłączenia: nazwisko, PESEL osób wymienionych w protokole.Osoba dokonująca wyłączenia: Elwira [...]

metryczka